Ochrana osobních údajů

Provozovatelem internetových stránek watsu.verzichova.cz (dále jen „Web“) je Ing. Lenka Verzichová, IČ: 11726270 (dále jen „Provozovatel“).

  • Uživatel po vyplnění jakéhokoliv formuláře souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů poskytnutých na tomto Webu Provozovatelem.
  • Provozovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje uživatelů v rozsahu nezbytném pro využívání nabízených služeb na Webu. Provozovatel se zavazuje s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy, a užívat je pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro který jsou tyto údaje získávány, a vždy tak, aby zamezil jakékoliv újmě subjektu těchto údajů.
  • Provozovatel zpracovává osobní údaje jakožto správce v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
  • Osobní údaje poskytnuté vyplněním formuláře na tomto Webu jsou zpracovány za účelem zpracování konkrétní nabídky služeb, jakož i za účelem dalšího nabízení služeb subjektům údajů. Tyto osobní údaje Provozovatel shromažďuje prostřednictvím online formuláře v rozsahu jméno a příjmení, kontaktní údaje (email, telefon).
  • Osobní údaje pro výše uvedené účely jsou zpracovávány pouze po dobu nezbytně nutnou k naplnění těchto účelů, a to automatizovaně i manuálně. Provozovatel nepověří zpracováním osobních údajů třetí osobu. Subjekt údajů poskytuje výše uvedené osobní údaje pro stanovené účely dobrovolně.
  • Subjekt údajů má v souladu s ustanovením §12 a 21 zákona o ochraně osobních údajů zejména právo přístupu k osobním údajům, právo na poskytnutí vysvětlení a právo na nápravu (jako např. blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidace osobních údajů), k tomuto účelu slouží email lenka@verzichova.cz.