Watsu v Českých Budějovicích

Watsu terapie

WATSU® (water Shiatsu) je terapeutická technika, která vznikla v 80. letech minulého století. Její tvůrce Harold Dull kombinoval prvky japonské shiatsu masáže a tradiční čínské medicíny s pohyby v teplé vodě (s teplotou kolem 34°C). Watsu může pomoci uvolnit napětí v těle, podpořit zdraví a navodit hlubokou relaxaci.

Během terapie Watsu leží pacient ve vodě, podporován terapeutem, který provádí jemné krouživé pohyby těla a masáž. Tento proces pomáhá uvolnit napětí ve svalové tkáni a uvolnit blokované energetické dráhy v těle, čímž se podporuje celkové zdraví. Mnoho lidí také považuje watsu za relaxační a meditační zážitek, který jim pomáhá najít vnitřní klid a mír.

Při této metodě zůstává hlava vždy nad vodou, možné je tuto techniku kombinovat s metodou OBA® (Ocean Bodywork Aqua), kdy se terapie rozšiřuje i o techniky probíhající pod vodou (za použití nosního skřipce).

Moje cesta k watsu

S Watsu jsem se prvně potkala v roce 2017 v meditačním centru u Karlových Varů. Byl to pro mě takový zážitek, že jsem se hned po terapii ptala, kde se dá tato metoda naučit. Tak jsem se dostala k Watsu Czech, kde jsem po několikaletém studiu vzdělání dokončila a stala se watsu terapeutem.

To, co dělá pro mě tuto metodu výjimečnou, je kombinace prostředí teplé vody, stavu bez tíže a důvěry mezi klientem a terapeutem. Je to pro mě zároveň velmi přirozená cesta k meditaci, k bytí v přítomnosti, k naslouchání tělu, cesta k tanci, který mi plynulé pohyby ve vodě připomínají.

Při terapii kombinuji prvky z metod WATSU®, OBA® a Kraniosakrální terapie ve vodě™.

Lenka Verzichová

Jak vypadá terapie